Zakończone postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

ADT.261.2.11.2022 Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2023r. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-01-09 09:01
ADT.261.2.10.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Gminy Korczyna. Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-12-27 14:17
ADT.261.2.9.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna. Postępowanie krajowe Części: 1, 3 2022-12-02 14:58
ADT.261.2.8.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna i Jaśliska Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-11-09 12:29
ADT.261.2.7.2022 Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego (napędowego grzewczego) do zbiorników zlokalizowanych w m. Barwinek Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-28 14:11
ADT.261.2.6.2022 Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego (napędowego grzewczego) do zbiorników zlokalizowanych w m. Barwinek - II postępowanie Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-07 12:55
ADT.261.2.4.2022 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-29 12:19
ADT.261.3.2022 Wykonanie rocznych przeglądów dróg powiatowych i obiektów inżynierskich z jednoczesną aktualizacją ewidencji dróg i projektów stałej organizacji ruchu oraz dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową. Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-17 13:58
ADT.261.2.5.2022 Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego (napędowego grzewczego) do zbiorników zlokalizowanych w m. Barwinek Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-17 13:42
ADT.261.2.6.2021 Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2022r. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-12-22 13:18
ADT.261.2.5.2021 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Postępowanie krajowe Części: 1 2021-04-21 12:42
ADT.261.2.4.2021 Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego (napędowego grzewczego) do zbiorników zlokalizowanych w m. Barwinek - II postępowanie Postępowanie krajowe Części: 1 2021-03-15 10:29
ADT.261.2.1.2021 Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego (napędowego grzewczego) do zbiorników zlokalizowanych w m. Barwinek Postępowanie krajowe Części: 1 2021-02-25 10:10
ADT.261.2.9.2020 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2020-10-27 11:14
ADT.261.2.8.2020 Budowa wiaty na materiały sypkie, oświetlenie i nawierzchnię placu w ODM Dukla. Etap I - Nawierzchnia Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-22 08:52
ADT.261.2.6.2020 Odnowienia istniejącego oznakowania poziomego na drogach powiatowych Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-03 10:28
ADT.261.2.5.2020 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-26 08:30

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa